Mail irakasle.net

A.B.E.a Morlansen (2012-2013)

1.ABE 2012-09-21 (Iker, Eguzki, Xabier eta Alexander) (552 KB)

2.ABE2012-09-27(Kleo,Naiara,Irati, Odei) (1207 KB)

3.ABE2012-10-01(June, Nora;iker;Ane) (511 KB)

4.ABE 2012-10-3 (Xanti, Nara, Aitor eta Martxel) (559 KB)

5.ABE2012-10-5 (Sara, Jaime, Aneeta Lore) (1321 KB)

6.ABE2012-10-09 (Alai,Julen,Manex,Garazi) (799 KB)

7.ABE2012-10-11(Haojie,Messay,Beñat, Iker) (581 KB)

8.ABE 2012-10-16(Ana, Julen, Leire L, Leire M) (1059 KB)

9.ABE 2012-10-18(Hugo, Julia, Olaia, Noah) (718 KB)

10.ABE2012-10-22(Bega, Sara,Iker,Andrea) (721 KB)

11.ABE2012-10-24- (Lide, Anai, Polina eta Xiang) (614 KB)

12.ABE2012-10-29(Josu, Maren,Sara, Ilazki) (635 KB)

13.ABE2012-10-31(Manex, Julen, Leire eta Ane) (664 KB)

14.ABE 2012-11-06(Iñigo eta Masnex) (395 KB)

15.ABE2012-11-08(Aitor eta Hasier) (392 KB)

16.ABE2012-11-13(June,Ander,Nahia,Mikel) (758 KB)

17.ABE2012-11-15(Ander, Jon, Ane, Iker) (680 KB)

18.ABE2012-11-19(Juan, Arrate, Nora, Aner) (556 KB)

19.ABE2012-11-21(Irati, Luke, Sua eta Eneko) (769 KB)

20.ABE2012-11-23 (Eunate, Manu, Paul eta Iker) (907 KB)

21.ABE 2012-11-27(Pablo,Maite, Irati, Malen) (785 KB)

22.ABE 2012-11-29(Telmo, Danel,Iker, Naiara) (558 KB)

23.ABE2012-12-03(Alessio, Uxue, Lucia, Eider) (720 KB)

24.ABE2012-12-05(Nicole, Alejandra, María eta Sara) (563 KB)

25.ABE2012-12-11(UnaI, Ana,Ane, Paule) (653 KB)

26.ABE2012-12-13(David,Pedro,Oier, Seña) (642 KB)

27.ABE2012-12-17(Mikel, Oliver, Josu, Jin) (639 KB)

28.ABE2012-12-282(Nacho, Samuel, Iñigo eta Nicole)) (572 KB)

29.ABE2013-12-08(Maria, Nerea, Miriam, Iker) (691 KB)

30.ABE 2012-01-10(Maria, Jon, Unai, Markel) (596 KB)

31.ABE2013-01-14(Sasti, Cristina, Carlota,Daiana) (618 KB)

32. ABE2013-01-16 (Julian, Ezzahrae, Juan eta Daniel). (546 KB)

33.ABE 2013-01-18(Daniel, Andrea, Claudia eta Danilo) (553 KB)

34-ABE2013-01-23(Antón, Jon, Mario eta Angel) (514 KB)

35.ABE2013-01-25(Laura, Camilo, Aintzane,Iker) (568 KB)

36.ABE2013-01-29(Lucía,Diana, Fernando, Unai) (662 KB)

37.ABE2013-01-31(Mar, Zuriñe, Luken, Mikel) (468 KB)

38.ABE 2013-02-05/Aron, Jon, Alazne, Cristhian) (527 KB)

39.ABE 2013-02-07(Xabier, Marcos, Iker, Eguzki) (641 KB)

40.ABE2013-02-11(Naiara, Kleo,Irati, Alex) (637 KB)

41.ABE2013-02-14(Nora,June, Iker, Ane) (859 KB)

42.ABE2013-02-18(Aitor, Odei, Lore, Martxel) (517 KB)

43.ABE2013-02-20 (Sara, Jaime, Julen eta Xanti) (799 KB)

44.ABE2013-02-22(Garazi, Manex, Ane Infante eta Nara) (1019 KB)

45.ABE2013-02-26(Mesay, Beñat, Haojie, Mikel) (756 KB)

46.ABE 2013-02-28(Leire M.,Leire L.,Julen, Alai) (731 KB)

47.ABE2013-03-04(Julia, Ana, Bega,Hugo) (658 KB)

48.ABE2013-03-03(Andrea, Noah, Iker eta Olaia)) (903 KB)

49.ABE2013-03-11(Lide,Sara,Polina,Xiang) (877 KB)

50.ABE2013-03-13(Maren, Ilazki, Ana Mª eta Anaia) (834 KB)

51.ABE2013-03-15(Manex, Ane, Josu eta Irati) (918 KB)

52.ABE2013-03-19(Iñigo, Sara, Leire, Julen) (779 KB)

53.ABE2013-03-21(Manex, Asier, Ander, June) (862 KB)

54.ABE2013-04-09(Aitor, Ander,Nahia,Aner) (730 KB)

55.ABE2013-04-11(Mikel, iker,Nora, Jon) (566 KB)

56.ABE2013-04-15(Arrate, Ane, Eneko, Iker) (578 KB)

57.ABE2013-04-14(Sua, Paul, Juan eta Luke) (1073 KB)

58.ABE2013-04-19(Pablo, Maite, Eunate eta Manu) (1736 KB)

59.ABE2013-04-23(Irati, Malen, Danel, Telmo) (1193 KB)

60.ABE2013-04-25(Iker, Alessio, Maite, Naiara) (1120 KB)

61.ABE2013-04-29(Eider, Uxue, Alejandra, Nicole) (917 KB)

62.ABE2013-05-02(Paule,Ane, Maria, Sara) (778 KB)

63.ABE 2013-05-06(Pedro, Unai, David, Ana Belen) (815 KB)

64.ABE 2013-05-08 (Jin, Mikel, Seña eta Oier) (1433 KB)

65.ABE2013-05-10(Josu, Oliver, Samuel eta Nacho) (1174 KB)

66.ABE2013-05-15(Iñigo, Nicole, Miriam eta Nerea) (876 KB)

67.ABE2013-05-17(Markel, Unai, María eta Iker) (1069 KB)

68.ABE2013-05-21(Jon, Cristina, Maria, Daiana) (1453 KB)

69.ABE2013-05-22(Sasti, Julian, Ezzahrae, Carlota) (1296 KB)

70.ABE2013-05-27(Jon, Daniel, Juan, Daniel) (1004 KB)

71.ABE 2013-05-29. (Camilo, Antón, Claudia eta Danilo)) (745 KB)

72.ABE2013-06-05(Camilo, Iker, Mario eta Ángel) (2099 KB)

73.ABE2013-06-11(Laura, Aintzane, Unai eta Diana) (2069 KB)

74.ABE2013-06-17(Mar, Zuriñe, Lucia, Mikel) (827 KB)

75.ABE2013-06-19(Gabriela, Luken, Aaron eta Fernando) (1525 KB)

© Amara Berri | Desarrollado por eFaber