Mail irakasle.net

Amara Berri Sistema

La versión en castellano del documento no está disponible.Debajo puede encontrar la versión en euskera.

AMARA BERRI SISTEMAk, mundu honetako gauza gehienek bezala, ongi zehazturiko biografia du, modu luze edo laburrean, xehetasunez edo eskema txiki baten antzera konta daitekeen biografia bat. Hemen labur eta eskema gisa azaltzea aukeratu dugu.
Eta biografia hori hainbat kontzepzio, printzipio, helburu eta antolaketa-modutan islatzen da. Hauek guztiak biltzen dituztenak hiru atal nagusi dira, honakoak:
IKASTETXEAREN HEZIKETA PLANA
(aurrerantzean IHP esango diogu)
IKASTETXEAREN IKASKETA PLANA
(IIP esango diogu)
ANTOLAKETA EGITURAK
(hau da, A.E.ak)
© Amara Berri | Desarrollado por eFaber