Mail irakasle.net

A.B.E.a Ferreriasen (2013-2014)

1.abe 2013-10-08( Olaia,Maddi,sachico eta Paula) (1057 KB)

2abe 2013-10-10 ( Mateo,Iñigo,Asier eta Unai) (951 KB)

2.ABE 2013-10-14( AIMAR,MARCOS,OMAYMA ETA MAITE) (1049 KB)

4.ABE 2013-10-16(Oier,Iñigo,Sara eta Rosa) (4776 KB)

5.abe 2013-10-18( Maria,Maddi, inara Cristian) (669 KB)

6.ABE 2013-10-22 (Ivan,David, Sara eta Beñat) (625 KB)

7.ABE 2013-10-24( Izaro, Clara, Amaia eta Ramon) (1066 KB)

8.ABE 2013-10-29 (Alberto, Garazi, iratxe eta Juan) (1366 KB)

9.abe2013-10-31(Vlad. Iñigo, Juan eta Leire) (1773 KB)

10ABE 2013-11-05( Adrian, Ana, Ander eta Aimar) (7272 KB)

11.abe 2013-11-11( Aimar,Josu. Maria eta Marta) (900 KB)

12.ABE 2013-11-13( Natalia, Josu, Alejandro eta Amaia) (750 KB)

13.ABE 2013-11-15 ( Ainhoa, Kerman, Leirer eta Alek) (663 KB)

14.abe 2013-11-19( Martxel, Asier,Iker eta Iker) (840 KB)

15.abe-2013-11-21( Maria, Mark, Danna eta Sergio) (1291 KB)

16.ABE.2013-11-26( Iñigo, Alex, Rodrigo eta JOn) (1601 KB)

17ABE2013-11-28( JUAN, AITOR, ANAHI ETA AITOR) (806 KB)

18.abe 2013-12-02 (Diego, Mia, Joe eta Carla) (8012 KB)

19 ABE 2013-12-04( Sara, Nerea, Naroa eta Gonzalo) (825 KB)

20 ABE 2013-12-08 ( Andrea, Valeria, Maria eta Eneko) (833 KB)

21.ABE 2013-12-11 ( Adrian, Egoitz, Unai eta Anna) (803 KB)

22.ABE 2013-12-13( Jon, Andrea, Nora eta Ainhoa) (4703 KB)

23.ABE 2013-12-17 ( JOEL, GORKA, PAULA ETA KARLOTA) (1171 KB)

24abe-2013-12-19( Oier, Uxue, Laura eta Victor Hugo) (7490 KB)

25fabe13 (3269 KB)

26.ABE 2014-01-14 (Lide, Pablo, Victor, Lander) (2263 KB)

27.ABE 2014-01-16 (Josu, Ivan, Julen, Asier) (5479 KB)

28.ABE 2014-01-21 (Manex, Olatz, Kiliam, Andrea) (21938 KB)

29.ABE 2013-01-23 (Josu, Emely, Martin, julen) (660 KB)

30.ABE 2013-01-14 (Gaizka, Eider, Aitana, Aihala) (9900 KB)

31.ABE 2014-01-29 (Mikel, Iker, janire, Anne) (1719 KB)

32.ABE 2014-01-31 (Nikolas, Ander, Raúl, Natalia) (1111 KB)

33.ABE 2014-02-03 (Iker, Unai, Josu, Alex, Joel, Laura) (896 KB)

34.ABE 2014-02-05 (Maddi, Maite, Sachico, David) (2234 KB)

35.ABE 2014-02-07 (Iñigo, Rosa, Unai, Iñigo) (1592 KB)

36.ABE 2014-02-11 (Aimar, María, Marco, Omayma) (1539 KB)

37.ABE 2014-02-14 (Oier, Iban, Sara, Cristian) (629 KB)

38.ABE 2014-02-18 (Maddi, Clara, Ainara, Amaia) (2361 KB)

39.ABE 2014-02-19 (Beñat, Alberto, Sara, Juan) (908 KB)

40.ABE 2014-02-24 (Juan, Vlad, Izaro. Ramón) (767 KB)

41.ABE 2014-02-26 (Iratxe, Ana, Garazi, Ander) (14098 KB)

42.ABE 2014-02-27 (María, Leire, Adrián, Iñigo) (539 KB)

43.ABE 2014-03-04 (Leire, Olaia, Paula Aroa) (2362 KB)

44.ABE 2013-03-06 (Iker, mateo, Asier, Anthony) (2455 KB)

45.ABE 2014-03-10 (Aimar, Aimar, Asier, Paula, Raluca) (3170 KB)

46. ABE 2013-03-12 (Danna, Marta, Amaia, Iñigo) (1137 KB)

47. ABE 2014-03-14 (Kerman, Juan, Josu, Rodrigo) (673 KB)

48. ABE 2014-03-19 (Ivan, Diego, Leire, Anahi) (1114 KB)

49.ABE 2014-03-21 (Iker, Joe, Sara, Marc) (1130 KB)

50.ABE 2014-03-24 (Alex, Andrea, Sergio, Gonzalo) (1216 KB)

51.ABE 2014-03-28 (Aitor, Jon, Naroa, Adrián) (821 KB)

52. ABE 2013-03-31 (María, Aitor, Mia, Egoitz) (1305 KB)

53.ABE 2014-04-03 (Nerea, Alejandro, Carla, Eneko) (2556 KB)

54.ABE 2014-04-04 (Valeria, Ainhoa, Iosu, Natalia) (965 KB)

55. ABE 2014-04-09 (Asier, María, Unai, Alek) (1417 KB)

56.ABE 2014-04-28 (Martxel, Iosu, Natalia, Alejandro, Ainhoa, Iñigo, juan) (1980 KB)

57. ABE 2014-05-08 (Anna, Kilian, Nora, Olatz) (774 KB)

58. ABE 2014-05-09 (Jon, Alex, Karlota, Martin) (1442 KB)

59.ABE 2014-05-14 (Aitana, Victor Hugo, Uxue , Gaizka) (503 KB)

60. ABE 2014-05-19 (Eva, Iker, Andrea, Janire) (12542 KB)

61.ABE 2014-05-21 (Pablo, Niko, Lander, Raúl) (4478 KB)

62.ABE 2014-05-23 (Ainhoa, Asier, Andrea, Ivan) (4276 KB)

63.ABE 2014-05-27 (Manex, paula, Andrea, Joel) (896 KB)

64.ABE 2014-05-29 (Emely, Laura, Julen, Oier) (1160 KB)

65.ABE 2013-06-02 (JEider, Miren, Aihala, Alex) (1246 KB)

66.ABE 2014-06-05 (Anne, Victor, Libe, Mikel) (1857 KB)

67.ABE 2014-06-10 (Ander, Julen, Josu, Natalia) (36844 KB)

68.ABE 2014-06-11 (Unai, Iker, Kilian, Aitana) (1185 KB)

69. ABE 2014-06-17 (Eva, Uxue, Andrea, Ivan, Nora, Karlota, Andrea, Lander) (988 KB)

70.ABE 2014-06-19 (Emely, Aihala,Asier, Pablo) (659 KB)

© Amara Berri | Desarrollado por eFaber