Mail irakasle.net

ABEa Morlansen (2011-2012)

1.ABE 2011-09-27(Leire,Alex, Iker, Ainhoa) (702 KB)

2.ABE 2011-10-03 (Ibone, Naiara, Iune, Odei) (765 KB)

3.ABE2011-10-05 (Nora, Ane, Edit eta Cecilia) (1013 KB)

4.ABE2011-10-07 (Zuriñe, Xanti, Aitana, Aitor) (716 KB)

5.ABE2011-10-11 (Oihan, Sara, Ane, Haritz) (665 KB)

6.ABE2011-10-14 (Alai, Ladis, Manex eta Mikel) (818 KB)

7.ABE2011-10-18 (Mikel M.,Mesay, Gabri, Mikel) (978 KB)

8.ABE2011-10-20(Ixeia, Leire, Maia, Ana Mari) (842 KB)

9.ABE2011-10-24(Noah, David,Josu,Hugo) (640 KB)

10.ABE2011-10-27(Martin, Paulina, Martin R.) (562 KB)

11.ABE 2011-11-2 (Amets, Olaia, Lide eta Kepa) (676 KB)

12.ABE2011-11-04(Andrea, Igor, iosu,Manex) (733 KB)

13.ABE2011-11-08(Ander, Aitor, Maider, Lide) (762 KB)

14.ABE2011-11-10(Maren,Aitor, Mikel, Hasier) (579 KB)

15.ABE 2011-11-14 (Jon, Telmo, Ane, Iñigo) (549 KB)

16. ABE 2011-11-16 (Ane, Clara, Iñigo eta Daniel) (617 KB)

17. ABE2011-11-17 (Sara, Maialen, Mikel eta Daniel) (613 KB)

18.ABE2011-11-22(Julia, Ander, Juan, Irati) (1044 KB)

19.ABE2011-11-24(Kerman, Ander, Irati, Eunate) (690 KB)

20.ABE2011-11-28(Sua, Maite, Alessio, Iker) (778 KB)

21.ABE2011-11-30 (Nora, Uxue, Maddi Bo eta Eider) (657 KB)

22.ABE2011-12-01(Sara, Julen,Lucia,Iker) (468 KB)

23.ABE2O11-12-07 (Kepa, Naiara, Unai eta Olatz) (831 KB)

24.ABE2011-12-12(Iñigo, Angela,Naia,Carlos) (562 KB)

25. ABE2011-12-14 (Alex, Carlota, Mikel eta Laura) (667 KB)

26. ABE 2011-12-16 (Jon, Paul; Juan eta Paul) (635 KB)

27.ABE2011.12-20(Nora, Alazne,Pablo, Aner) (709 KB)

28.ABE2011-12-22(Unai, Adrian,Eva, Claudia) (702 KB)

29.ABE2012-01-10(Alejandra, Andoni, Daiana, Daniel) (786 KB)

30.ABE 2012-01-12(Andres, Jin, Maider, Elizabeth) (682 KB)

31.ABE2012-01-16(Julian, Daniel,Nacho, Danilo) (619 KB)

32.- ABE 2012-01-18 (Christopher, Samuel, Anton eta Joel) (680 KB)

33.ABE 2012-01-23(Asier, Unai, Miriam. Youness) (731 KB)

34. ABE2012-01-25 (Camilo, Carolina, Mikel eta Mar) (607 KB)

35.ABE2012-01-30(Adan, Nacho,Zuriñe,Aitor) (509 KB)

36.ABE 2012-01-31 (Paula, Esmeralda eta Marcos) (771 KB)

37.ABE2012-02-07(Ibone, IKer, Alex, Leire) (878 KB)

38. ABE 2012-02-10 ( June, Odei, Ainhoa eta Naiara)) (866 KB)

39.ABE2012-02-14(Ane, Zuriñe, Nora, Cecilia) (981 KB)

40.ABE2012-02-16 (Xanti,Edit,Haritz,Asier) (624 KB)

41.ABE2012-02-19(Aitana, Sara, Ane, Oihan) (627 KB)

42.ABE2012-02-22 (LADIS, ALAI, MANEX ETA MIKEL (669 KB)

43.ABE2012-02-24 (Gabriel, Mikel, Mikel eta Mesay) Esmeralda. Cristopher) (639 KB)

44.ABE2012-02-28(Leire, Ixeia,Ana M,Maia) (843 KB)

45.ABE2012-03-01(Martin, Noah, Josu eta Hugo) (480 KB)

46.ABE2012-03-05(Martin, Polina,; David,Vincent) (615 KB)

47.ABE2012-03-7(Lide, Olaia, Sara eta Andrea) (695 KB)

48.ABE2012-03-13(Manex,Ametz,Maren, Kepa) (744 KB)

49.ABE2012-03-15(Josu, Aitor, Igor,Ane) (536 KB)

50.ABE2012-03-19(Maider, Ander, Mikel,Iñigo) (599 KB)

51. ABE2012-03-21 (Aitor, Hasier, Sara eta Telmo) (603 KB)

52.ABE2012-03-26(Ane, Jon, Iñigo, Ander) (642 KB)

53.ABE2012-03-28(Danel, Daniel, Clara eta Ander) (752 KB)

54.ABE2012-04.16(Mikel, Juan, Nora, Maialen) (612 KB)

55.ABE2012-04-18 (Iker, Julia, Irati eta Eunate) (664 KB)

56.ABE 2012-04-20 (Maite, Kerman, Irati eta Alessio) (578 KB)

57.ABE2012-04-23 (Iker, Uxue, Lucia, Maddi Bo) (616 KB)

58.ABE2012-04-26(Eider,Carlos, Naiara, Sua) (587 KB)

59.ABE2011-05- 02 (Laura,Sara, Julen, Angela ) (533 KB)

60.ABE2012-05-04(Paul, Mikel, Olatz eta Unai) (532 KB)

61.ABE2012-05-08(Jon, Iñigo,Naia, Nora) (670 KB)

62.ABE 2012-05-10(Alex, Carlota,Alazne, Cristopher) (623 KB)

63.ABE2012-05-14(Youness, Alejandra, Juan, Paul) (631 KB)

64.ABE2012-05-16 (Jin, Aner, Mikel eta Pablo) (537 KB)

65.ABE2012-05-18(Adan, Nacho, Eva eta Claudia) (668 KB)

66.ABE2012-05-22(Daniel,Danilo,Carolina,Samuel) (594 KB)

67.ABE 2012-05-24(Andres, Adrian, Unai, Miriam) (565 KB)

68.ABE 2012-05-29(Julian, Joel, Eli, Andoni) (674 KB)

69.ABE2012-05-31(Asier,Aitor, Paula, Camilo) (542 KB)

70.ABE2012-06-04(olatz,Naia,Esmeralda, Julen) (953 KB)

71.ABE2012-06-07 (Angela, Carlos, Alex eta Paul) (766 KB)

72.ABE2012-06-12(Nora, Eva, Paul, Pablo) (797 KB)

73.ABE 2012-06-18(Youness, Christopher, Daniel, Danilo) (578 KB)

© Amara Berri | Desarrollado por eFaber